You are here

CEMENTNI PROIZVODI D.O.O.

Mesto: 

Preduzeće CEMENTNI PROIZVODI iz Vlasotinca nastalo je od zanatske radnje koja je počela sa radom na proizvodnji betonskih prefabrikata 1975. godine, na otvorenom prostoru. Od objekata je postojala samo jedna drvena baraka.

- U toku 1990. godine, pored betonskih prefabrikata, osvojena je i proizvodnja praškastih materijala za završne radove u građevinarstvu.
- 1993. godine, 15. februara, formirano je preduzeće CEMENTNI PROIZVODI i započela izgradnja prve proizvodne hale. U završenoj hali, 1994. godine, montirana je oprema za proizvodnju praškastih materijala.
- Od 1995. do 1997. godine izgrađene su hale 2 i 3, u kojima je instalirana oprema za proizvodnju tečnih i pastoznih materijala.
- U periodu od 1995. do 1997. godine izgrađena je betonska baza.
- 1998. godine završena je hala 4 i betonski plato za proizvodnju betonskih prefabrikata.

Preduzeće CEMENTNI PROIZVODI iz Vlasotinca od samog svog nastanka se opredelilo da konstantno vrši poboljšanje kvaliteta svojih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Na tom putu, 1998. godine počinje sa uvođenjem sistema kvaliteta prema standardima serije JUS ISO 9000:1996, modelu JUS ISO 9002. Krajem 1996. godine i zvanično sertifikuje svoj sistem kvaliteta.

Fabrika je udaljena oko 6 kilometara od autoputa E-75, a smeštena je u industrijskoj zoni Vlasotinca. Proizvodne hale su izrađene namenski, od čvrstog materijala. Urađena je sva potrebna infrastruktura: prilazni i prolazni put, platoi, trafostanica, kotlarnica, sistem za otprašivanje, snadbevanje vodom, telefonska instalacija i dr. Kapaciteti snadbevanja vodom i električnom energijom obezbeđuju dalje širenje proizvodnih kapaciteta.